Zabezpieczenie prawne pań w ciąży

zdj_34

Sporo aktywnych zawodowo kobiet martwi się, że zajście w ciąże będzie końcem ich kariery. Obawiają się zwolnienia, bądź sytuacji, w jakiej po urlopie macierzyńskim nie będą miały do czego wrócić. Co o przyszłych mamach mówią kodeksy?

Od chwili, w której kobieta poinformuje swojego pracodawcę, że jest w ciąży, podlega szczególnym zabezpieczeniom prawnym. Konieczne może stać się jej udowodnienie, poprzez dostarczenie pracodawcy stosownego potwierdzenia lekarskiego. Odkąd, gdy taki dokument zostanie przekazany, pracodawca nie może zwolnić swojej pracownicy, nie tylko w czasie całego okresu trwania ciąży, ale także aż do ustania urlopu macierzyńskiego.

Wyjątek od tej reguły stanowi kilka sytuacji:

  1. pracownica dopuściła się sporych zaniedbań, działających na szkodę w przedsiębiorstwie
  2. zakład pracy powiadamia o swojej upadłości, lub ulega likwidacji
  3. umowa, jaką pracodawca zawarł spośród kobietą, była umową na czas próbny, który nie miał trwać nawet jednego, pełnego miesiąca

Przyczyną zwolnienia poprzez zaniedbanie, byłoby niewłaściwe wykonywanie swej pracy, skutkujące zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca musiałby niemniej jednak wykazać, że kobieta popełniła rażące błędy, godzące w dobro przedsiębiorstwa oraz domagać się o zgodę na jej zwolnienie organizację związkową, jeżeli takowa w firmie działa.

zdj_53

W okresie ciąży pracownica nie może pracować w nocy, ani brać nadgodzin. Przy czym nie jest to zależne jedynie od tego, czy wyrazi zgodę, czy nie - istnieje niezmienny zakaz angażowania jej na takich warunkach. Może też odmówić wyjazdu firmowego. Pani w ciąży nie może wykonywać prac niebezpiecznych, lub niekorzystnych dla jej zdrowia. Pracodawca jest również zobowiązany do umożliwienia jej wychodzenia na badania lekarskie, jeżeli nie mogą się one odbywać w godzinach innych, niż godziny jej pracy. Kobieta zatrzymuje przy tym pełne prawo do wynagrodzenia.

Kodeks pracy bardzo dobrze ochrania kobietę w ciąży, umożliwiając jej wykonywanie swojego fachu, przy jednoczesnym dbaniu o własne zdrowie. Zdarzają się jednakże naruszenia tego regulaminu - w czasie, jeżeli podejrzewamy takowe, winnaś udać się do radcy prawnego lub adwokata po poradę. Radca prawny objaśni drobiazgowo, do czego kobieta ma prawo w takim okresie życia plus zdecyduje, czy nasze wątpliwości są uzasadnione. W przypadku, jeśli okazałyby się zasadne, radca prawny wniesie sprawę do sądu.

ochrona kobiet w ciąży
Asysta adwokata

Przepisy w naszym kraju są trudne a rozwiązanie rozpraw prostolinijnie związanych z prawem wydaje się dla zwyczajnego człowieka wyjątkowo trudne. Wobec tego niekiedy jednym adekwatnym rozwiązaniem będzie asysta specjalisty, który świetnie będzie wiedział jak pochwycić się nad praktyczną sprawą. W takich przypadkach najlepszą radcy prawnego...

Bój o własne prawa

W dzisiejszych czasach spotkać się możemy z najrozmaitszymi przypadkami , z najdziwniejszymi wydarzeniami oraz najbardziej niespotykanymi zjawiskami. Niewątpliwie, są w stanie to być zdarzenia pozytywne oraz negatywne. To smutne, tych negatywnych jest bardzo dużo i wielokrotnie są na tyle one istotne, że nie da rady sobie z nimi samodzielnie poradzić. Mowa tu o takich sytuacjach, w których pozostajemy niesprawiedliwie...

Posługi prawne wykonywane przez profesjonalistów

Przepisy to obszar, bez którego istnienie wewspółczesnych czasach byłoby niezwykle wymagające. Kodeksy prawakorygują możliwie każdą dziedzinę naszego życia. Wskutek tego prawnik to zawód, który cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Asysta prawnika w niektórych sprawach jest praktycznie potrzebna i bez ich wykorzystania nie będzie można liczyć na korzystne rozwiązanie sprawy w sądzie. ...