Błąd w sztuce medycznej - co to jest oraz w jaki sposób uzyskać odszkodowanie?

Błąd medyczny jest uznawany w prawie cywilnym za działanie sprzeczne z regułami wiedzy oraz nauki medycznej, które są dostępne dla personelu medycznego. Procesy o takie błędy są dla adwokatów jednymi z najtrudniejszych do prowadzenia, bowiem muszą się oni wykazać znajomością sztuki lekarskiej, żeby zdołać wskazać, że w sztuce tej doszło do jakiegoś poważnego błędu.

zdj_106

Błąd medyczny może opierać się na:

  • fałszywej diagnozie
  • poniechaniu diagnostyki
  • poniechaniu leczenia
  • nieprawidłowym leczeniu

Proces cywilny, o odszkodowanie za popełnienie takiego błędu, jest prędzej uciążliwy. Zazwyczaj zarówno eksperci, jak i placówki zdrowotne, nie poczuwają się do odpowiedzialności za popełniony błąd. Równocześnie należałoby pamiętać, iż prawo wymaga od osób zatrudnionych w służbie zdrowia wyjątkowej dokładności oraz profesjonalizmu, gdyż zamysłem ich działalności jest dbanie o ludzkie zdrowie i życie. W związku z powyższym, każdy, nawet minimalny błąd, niekoniecznie będący rezultatem umyślnego działania, ale również zaniedbania, może być powodem do ubiegania się o naprawienie szkody. Szczególnie, gdy z jego powodu cierpiało nasze zdrowie. Osoba, która podejrzewa, że działanie opiekunów medycznych mogła być niewłaściwa, powinna natychmiastowo zgłosić się do prawnika. Radca prawny zapozna się ze sprawą, odpowie na wszystkie zaproszenia tudzież pomoże wnieść sprawę o odszkodowanie.

Aby właściwie przygotować się do takiej sprawy, adwokat musi nagromadzić jak największą bazę dowodową. W tym celu należy postarać się o dostęp do całej dokumentacji prowadzonego leczenia. Placówki zdrowotne nie mogą odmówić, gdyż uprawnieniem pacjenta jest możliwość wglądu do takich dokumentów. Istotne jest również odnalezienie wielu świadków, bowiem w trakcie rozpraw będą oni przesłuchiwani. Mogą do nich należeć familia poszkodowanego, jak również osoby, które dysponują wiedzą na temat prowadzonego leczenia. Świadkami mogą być też renomowani specjaliści, którzy wskażą, jakie błędy popełniono, jakie miało to ujemne skutki i jakie jeszcze mogło mieć.

Proces cywilny, o odszkodowanie za popełnienie błędu medycznego, może trwać nawet trzy (i więcej) lat. Niemniej, gdy zaistniało przypuszczenie, że taki błąd został popełniony, należałoby zdecydować się na poradę prawną. Sukces zapewnia bowiem odszkodowanie oraz rentę.

Radca prawny
Zatrudnienie dla młodocianych - kodeks prawa

Kodeks pracy dokładnie definiuje, że młodociany to podmiot, który ukończył lat 16, jednak nie osiągnął wciąż wieku dojrzałego, to znaczy 18 lat. Każda osoba (a przede wszystkim rodzice takiej osoby!), która pragnie tudzież ma ewentualność podjęcia pracy zawodowej w wyżej wskazanym przedziale wiekowym, winna zapoznać się z prawami, jakie jej przysługują. Radca prawny ...

Obowiązki jakie dotyczą kancelarii prawnej

Jak chyba wiesz, zawód adwokata jest jednym z najstarszych na ziemi. Nic w tym wątpliwego, ponieważ od zarania dziejów ludzie pragnęli pomocy w różnorakich sytuacjach związanych z prawem. Teraz też tak jest, tym bardziej, że prawo jest bardzo złożone zaś zwyczajnemu obywatelowi twardo jest się w tym wszystkim odnaleźć. Sporo konfliktów na pierwszy rzut oka może profesja adwokata...

Asysta adwokata

Przepisy w naszym kraju są trudne a rozwiązanie rozpraw prostolinijnie związanych z prawem wydaje się dla zwyczajnego człowieka wyjątkowo trudne. Wobec tego niekiedy jednym adekwatnym rozwiązaniem będzie asysta specjalisty, który świetnie będzie wiedział jak pochwycić się nad praktyczną sprawą. W takich przypadkach najlepszą radcy prawnego...